WANO-partnervizsgálat volt a PA Rt.-nél
2005. november 25., péntek

A WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) a tagerőművekben, így a Paksi Atomerőmű Rt.-nél (PA Rt.) is rendszeres időközönként vizsgálatokat bonyolít le. A WANO-partnervizsgálati programjának a célja az, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb nemzetközi tapasztalatokkal egy külső, nemzetközi szakemberekből álló vizsgáló csoport által lefolytatott alapos és objektív vizsgálat során.

A világszövetség megalakulását követően az első partnervizsgálatát a paksi atomerőműben folytatta le 1992 februárjában. Ennek utóvizsgálata 1995-ben zajlott le. Az audit során a vizsgálatokat végző szakemberek méltatták a paksi atomerőmű nyitottságát és a partnerek professzionális hozzáállását, magas szintű hozzáértését.
A WANO Moszkvai Központjának kezdeményezésére a Paksi Atomerőmű Rt.-nél ismét tartottak egy WANO-partnervizsgálatot, amelyre 2005. november 14. és 25. között került sor.
A társerőművek szakértői az alábbi területeken végeztek vizsgálatokat:

• Szervezet és adminisztráció
• Üzemvitel
• Karbantartás
• Műszaki háttér
• Üzemeltetési tapasztalatok
• Sugárvédelem
• Vegyészet
• Oktatás és képzés
• Tűzvédelem

A WANO-vizsgálócsoport tizenhat főből áll: tizenöt vizsgáló (általában vizsgálati területenként két fő) – köztük a csoportvezető és helyettese - és egy koordinátor a WANO Moszkvai Központjából. A vizsgálók többsége a Moszkvai Központhoz tartozó erőművek nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberei. Munkájukat a paksi atomerőmű szakértői segítették. A 2 hétig tartó vizsgálati időszak alatt a munkacsoport tagjai helyszíni bejárásokat, ellenőrzéseket és személyes interjúkat tartottak.

A team sikeresen elvégezte a területek auditját, amelynek eredményeiről a vizsgálócsoport a végleges jelentést a jövő év januárjának végén adja át a PA Rt.-nek.

A WANO

Az 1979-ban történt Three Mile Island-i, valamint az 1986-ban történt csernobili balesetek következtében az atomerőművek üzemeltetőiben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szoros együttműködést kell kialakítaniuk, és egymást segítve, egymás hibáiból tanulva mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az atomerőművek világszerte biztonságosan és megbízhatóan üzemeljenek.

Ebből a célból 1989-ben létrehozták az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetségét (World Association of Nuclear Operators - WANO). Mára a WANO tagjai közt tudhatja a világ összes üzemelő atomerőművét és több leszerelés, illetve építés alatt álló atomerőművi blokkot. A Paksi Atomerőmű Rt. a szervezet létrejötte, azaz 1989 óta aktív tagja a WANO-nak.

A szigorúan szakmai kérdésekkel foglalkozó, nemzetközi non-profit szervezet alapvető célkitűzését a következőképpen fogalmazták meg:

"... az atomerőművek üzemeltetésének biztonságát és megbízhatóságát a maximális szintre emelni, felhasználva a tagok közötti információcserét, elősegítve a kapcsolattartást, az eredmények és tapasztalatok összehasonlítását, valamint egymás példájának követését."

A WANO regionális alapon szerveződve végzi munkáját. A tagok – alapjában véve földrajzi szempontok szerint – egy-egy regionális központhoz tartoznak, de a regionális központhoz történő csatlakozásnál figyelembe veszik az üzemeltetett reaktor típusát is. A négy regionális központ helye Atlanta, Párizs, Moszkva és Tokió, amelyek tevékenységét a Londonban működő koordinációs központ (CC) hangolja össze.


A régiók döntéshozó testülete a regionális kormányzó tanács, élén az elnökkel. Ebben a testületben a régió minden országa legalább egy képviselővel vesz részt, illetve azon országok, amelyek több erőművet is üzemeltetnek, arányosan több képviselőt is állíthatnak.
A regionális kormányzó tanácsok két-két képviselőjéből és egy választott elnökből áll össze a WANO Kormányzó Tanácsa. A működése hasonló a regionális tanácsoknál említetthez, de itt már a világszövetség átfogó kérdései kerülnek napirendre.

A WANO élén a kétévente választott elnök áll. Ez a funkció inkább protokolláris jellegű, és ciklusonként más-más régióból tölti be egy-egy köztiszteletben álló, elismert csúcsvezető. A valós irányítás és döntéshozás a már említett WANO Kormányzó Tanács és annak elnökének a feladata.

A világszervezet legmagasabb szintű testülete a kétévente összeülő közgyűlés, amelynek a moszkvai régió szervezésében legutóbb, 1997 májusában Prága adott otthont. Ez a rendezvény egyedülálló a maga nemében, hisz a világ összes atomerőmű üzemeltetője legfelsőbb vezetői szinten képviselteti magát. A közgyűlés stratégiai döntéseket hoz, és megválasztja a világszervezet elkövetkező kétéves működését irányító vezetőket és testületeket.

A WANO szakmai programjai

A WANO küldetése a következő programokon keresztül valósul meg:

• Üzemeltetési tapasztalatok (információk gyűjtése, elemzése és terjesztése):

o Az erőművek által küldött eseményjelentések feldolgozása, elemzése, a WANO-hálózaton történő terjesztése,
o Az erőművek közötti kommunikáció segítése bizonyos problémák vagy kérdések vonatkozásában;

• WANO Peer-Review (partneri) program (társerőművek szakértői által végzett erőmű vizsgálatok):

o Vizsgálatok szervezése,
o Részvétel a vizsgálatokban;

• Szakmai és műszaki fejlődési program:

o Munkaértekezletek, szemináriumok, szakértői megbeszélések és tanfolyamok szervezése, azokban való részvétel;

• Műszaki támogatás és információcsere:

o WANO-teljesítménymutatók,
o Műszaki támogatási missziók,
o Pozitív tapasztalatok és irányelvek.

A WANO Peer-Review (partneri) vizsgálatokról bővebben:

A WANO erőművizsgálatok programjának célkitűzése, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb nemzetközi tapasztalatokkal, egy külső szakemberekből álló kivizsgáló csoport által lefolytatott alapos és objektív vizsgálat során.
A vizsgálat önkéntes és az erőmű határozza meg a terjedelmét.
A kivizsgáló csoport tagjai a szakterületükön megfelelő tapasztalattal rendelkező atomerőműves szakemberek.

A WANO erőművizsgálatok nem felettes szerv által végrehajtott ellenőrzések, hanem azonos szinten lévő kollégák közötti nyílt és őszinte tapasztalatcserék, amelyek során egy kidolgozott módszertan alapján a kivizsgáló csoport megvizsgálja az erőműben zajló tevékenységeket, és összehasonlítja azokat a területre jellemző nemzetközileg elfogadott legkitűnőbb gyakorlattal. Egy WANO-vizsgálat során tehát a javaslatok nem azzal kapcsolatban születnek, hogy egy erőmű hogyan tehet eleget a minimális elvárásoknak, hanem mit kell tennie, hogy közelebb jusson a legkiválóbb gyakorlathoz.

A WANO MC hosszú távú terve, hogy hatévente egyszer minden erőművet megvizsgáljon.

A teljes körű vizsgálat a következő szakterületeket öleli fel:

• Üzemeltetés
• Karbantartás
• Műszaki háttér
• Sugárvédelem
• Oktatás
• Vegyészet
• Üzemeltetési tapasztalatok
• Adminisztráció és szervezet
• Balesetelhárítás
• Tűzvédelem

A WANO és a Paksi Atomerőmű Rt. együttműködése

A Paksi Atomerőmű Rt. 1989-ben, rögtön a WANO megalakítását követően csatlakozott a világszövetséghez.

A Paksi Atomerőmű Rt., miután csatlakozott a világszövetséghez, elfogadta és magáénak vallja a WANO célkitűzéseit, és azon munkálkodik, hogy tevőleges részese legyen az együttműködési folyamatnak.

A PA Rt. a WANO alábbi szakmai programjaiban működik közre:

Üzemeltetési tapasztalatok hasznosítása:

o A WANO tagerőművek által küldött eseményjelentéseket a PA Rt. rendszeresen feldolgozza, elemzi és szükség esetén intézkedéseket hoz a hasonló események elkerülésére.
o Az erőműben bekövetkezett jelentősebb eseményekről a PA Rt. jelentésben tájékoztatja a tagerőműveket.
o Az erőművek közötti közvetlen információcsere (kérdés-válasz) útján tapasztalatcsere zajlik egyes szakmai problémák vagy kérdések vonatkozásában.

A PA Rt. részt vesz a WANO partnervizsgálati programjában (társerőművek szakértői által végzett vizsgálatok):

o A WANO a PA Rt.-nál rendszeres időközönként vizsgálatokat bonyolít le. A WANO partneri vizsgálati (PV) programjának a célja az, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb nemzetközi tapasztalatokkal egy külső, nemzetközi szakemberekből álló vizsgáló csoport által lefolytatott alapos és objektív vizsgálat során.
o A WANO világszövetsége megalakulását követően az első partnervizsgálatát a paksi atomerőműben folytatta le 1992-ben. Ennek utóvizsgálata 1995-ben zajlott le.
o A WANO Moszkvai Központ (MC) kezdeményezésére 2004-ben a Paksi Atomerőmű Rt. felajánlotta, hogy 2005-ben ismét aláveti magát egy WANO-partnervizsgálatnak. Erre a vizsgálatra 2005 novemberében kerül sor Pakson.
o A PA Rt. szakértői a WANO meghívása esetén rendszeresen részt vesznek más külföldi erőművek vizsgálatában.


Szakmai és műszaki fejlődési program:

o Munkaértekezleteket, szemináriumokat, szakértői megbeszéléseket és tanfolyamokat szervez a PA Rt. a WANO keretében, illetve meghívásos alapon részt vesz azok munkájában.

Műszaki támogatás és információcsere:

o A WANO-teljesítménymutatók rendszerébe adatszolgáltatást végez a PA Rt. és hasznosítja a mutatók által szolgáltatott tapasztalatokat.
o A PA Rt. műszaki támogató missziókat fogad igény felmerülése esetén a tapasztalatszerzés céljából.
o A PA Rt rendszeresen áttekinti és hasznosítja a pozitív nemzetközi üzemeltetési tapasztalatokat és WANO-irányelveket.

A paksi és Bilibino erőművek vizsgálatával kezdődik a WANO MC erőműveinek ismételt vizsgálata 2005-től, második körben. A paksi vizsgálatra 2005. november 12-26. között került sor.


Képriport a sajtótájékoztatóról:

A képeket készítette: copyright - www.PaksNET.hu -

PaksNET online információk